Biztanleen Estatistikak
GIPUZKOA-ko errolda estatistikak

mapaGipuzkoa
mapaGipuzkoa


Biztanlegoa, jaiotze data eta sexuaren arabera

-KO DATUAK

GUZTIRA

Biztanlegoa jaioterriaren arabera

-KO DATUAK

Ikasketa maila, sexu eta adinaren arabera

-KO DATUAK

-KO DATUAK