Liburutegien arteko mailegua

Koldo Mitxelena Liburutegian interesatzen zaizun libururen bat ez badago, beste liburutegi bati eska diezaiokegu. Horretarako, eskaera hau bete behar duzu.

Zerbitzua doan da.

Harreman telefonoa: 943 112781

Eskatzailea
*
*
Izenburua Egilea Signatura
Mezuaren kopia jaso nahi duzu?

Irakurri eta onartzen dut: pribatutasun politika
Baldintzak

Dokumentua beste liburutegi bati eskatu bazaio:

Maileguaren iraupena, eta jatorrizko dokumentua kontsultatzeko baldintzak: liburutegi hornitzaileak dituenak.
Liburutegi hornitzaileak bere zerbitzua kobratzen badu, erabiltzailea egingo da horren kargu.

Dokumentua beste liburutegi bati utzi bazaio:

Dokumentua 30 eguneko epean itzuli beharko da; epe luzaezina da.
Koldo Mitxelena liburutegiko bazkideek maileguz hartu ezin dituzten jatorrizko dokumentuak: beste liburutegi bati maileguz uzten bazaizkio, liburutegian bertan kontsultatu beharko dira.

DATU PERTSONALEN BABESA

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Kulturaren alorrean herritarrekiko interakzioari buruzko tratamenduan sartuko direla. Tratamendu horren arduraduna Kultura Zuzendaritza Nagusia da.
Zure datuak ondare historiko-artistikoa babestu, sustatu eta kudeatzeko erabiliko dira, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko, 27/83 Legeak, azaroaren 25ekoak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, 7. artikuluko a) 12 atalean eta 11/2007 Legeak, urriaren 26koak, Euskadiko Liburutegiei buruzkoak ezarritakoarekin bat etorriz.

Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko. Datuak gordeko dira tratamenduaren helbururako eta erantzukizunak zehazteko egokitzat jotzen den denboran.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu (DBEOren 15-22 art.) eta, horretarako, arduradunarengana jo dezakezu https://egoitza.gipuzkoa.eus helbidean dauden formularioen bidez. Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko gaietarako, harremanetan jar zaitezke datuak babesteko ordezkariaren eginkizunak betetzen dituen pertsonarekin, helbide honetan: dbo@gipuzkoa.eus.