Gure orma zarra : Oyartzungo euskal-jaietan Aita Pierre Lhande Jesusen lagundiko apaiz zuberotar