Oferta de empleo

Fuera de plazo


excel

Datos generales de la entidad

Legazpiko udala
Ayuntamiento
Euskal Herria plaza, 1
LEGAZPI
943.737.030
FacebookTwitterInstagram

Datos generales

Udaleku irekiak
AISIALDI ASTEA, aisialdia (ere) euskaraz.
1. 18 urte beteta izatea, izena emateko epea bukatzen denerako. 2. Aisialdiko begirale titulua izatea. 3. Euskaraz ongi ulertu eta hitz egitea. 4. Funtzioak behar bezala betetzeko eragozpenik ez izatea, gaixotasun edo muga fisikoen ondorioz. 5. Inolako Administrazio Publikoren edo Autonomia Erkidegoetako konstituzio- nahiz estatutu-organoen zerbitzutik diziplina-espediente bidez baztertu gabea izatea eta funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea. 6. Sexu-izaerako delituengatik aurrekari penalik ez izatea. 7. Kontratazio hau ez da bateragarria izango beste lan kontratu edo funtzionario izendapen batekin.
2020/06/19

Documentos

Documento adjunto: