Inprimatu
Ziurtagiri motak helburuz sailkatutak

Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zeharkako zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean.
Azalpena:
Eskatzaileak:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean. Legez ezarritako gehieneko epea 4 lanegunekoa da.
Azalpena:
Eskatzaileak: Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak II. Tituluan aurreikusten duen zerga erregimen berezia hautatu duten Irabazi asmorik gabeko entitateak.
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zeharkako zergak.
Egiteko epea: Bereahala (2 ordu gehienez), eragiketarik egin ez bada. Eragiketak izan badira, astebete.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zeharkako zergak.
Egiteko epea: 48 ordu, normalean.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zeharkako zergak.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean.
OHARRAK: eskaera idatziz aurkeztu behar da, eta Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuari zuzendu (Errotaburu pasealekua 2 · 20018 Donostia). Bertan hauek adierazi behar dira: 1) ziurtagiria zer organismok edo agintarik eskatzen duen; 2) zergatik edo zer tramitetarako eskatzen den; 3) ziurtagiria zer hizkuntzatan egitea nahi den: ingeles-gaztelania edo frantses-euskara: 4) nola ematea nahi den: postaz jasotzea edo gure bulegoetan hartzea aukeratu behar da (beharrezko ahalordeak eta baimenak erabiliko dira, datuen titularrak berak ziurtagiria jaso ezean).
Ziurtagiria ezin da internet bidez eskatu.
Azalpena:
Eskatzaileak: Dirulaguntzak eta laguntzen eskatzaileak.
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: berehala (gehienez 2 ordu), positiboa bada. Negatiboa bada, 24 ordu. Legez ezarritako gehieneko epea 3 lanegunekoa da.
Azalpena:
Eskatzaileak:
Zerbitzu arduraduna: Idazkaritza Teknikoa.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu), 100 eragiketa edo gutxiago baditu.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zeharkako zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Hartzaileak: babes ofizialeko etxebizitzen kudeaketarako eta OHZ-n hobariak.
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Eskatzaileak:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Eskatzaileak: Jarduera enpresarial edo profesionalak egiten dituzten pertsona juridiko zein fisikoak.
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu), positiboa bada. Negatiboa bada, 24 ordu.
Azalpena:
Eskatzaileak:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: 24 ordu, normalean. Legez ezarritako gehieneko epea 3 lanegunekoa da.
Eskatzaileak epe horretan ez badu ziurtagiria eskuratu, zirkunstantzia hori frogatzen duen komunikazio bat egitea eskatu ahal izango du, hala jasotzen baitu Gipuzkoako Zergabilketa Erregelamenduak 132. artikuluaren 4. apartatuan.
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Kontabilitatea.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Udal Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (gehienez 2 ordu).
Azalpena:
Zerbitzu arduraduna: Zuzeneko Zergak.
Egiteko epea: Berehala (2 ordu gehienez), positiboa bada. Negatiboa bada, 48 ordu.