Telefonoa

Informazioa
943 112 760

Infoteka
943 112 793

Hemeroteka
943 112 790

Maileguak
943 112 788

Maileguen luzapena
943 112 796

Erreserba Fondoa
943 112 783

Fonoteka
943 112 785

Liburutegien arteko maileguak
943 112 781

Administrazioa
943 112 770