Jesucristoren evangelio sandua Juanec dacarran guisara / Joaquin Lizarragac euscaran itzulia itz