Euskal-Festak Donostian 1890 : oroimengarria, uri onetako bilguma bereziaren erabakiz argitaratu