Euskal-Festak Donostian 1892 : oroimengarria, uri onetako bilguma bereziaren erabakiz argitaratu