Meza eta comunioa : eta oen gañeco doctrina beste devocioen egercicioaquin.