Mezaco ainguerua : Meza Santua debozioz entzuteko escu liburuchoa / Manuel Anti-ac euscarara itz