Donostiaco gaztechoac Iru Erregue vezpera gabean 1844 garren urtean / autor, José Vicente de Ech