Goiseraco ta gaberaco erregubac : errosarijo, meza, confesiño ta comuninoracuac eta curutzietaco