Premios “Guipúzcoa” 1965 / organiza, Agora del Club Guipúzcoa.