Gaboneco cantac edo Verba neurtubac 1828 garren urteraco.