Gaboneco cantac Jesusen Jaiotziaren ganian 1831 garren urterako.