Gaboneco osaste, edo Cantac vizcaytarrentzat 1824 garren urtian.