Gaboneco osaste, edo Berba neurtuac, vizcaytarrentzat 1826.garren urtian.