Euskal-Festak Donostian 1888 : oroimengarria, uri onetako bilguma bereziaren erabakiz argitaratu