Euskal-Festak Donostian 1888 : oroimengarria, uri onetako bilguma bereziaren erabakiz argitaratua = Juegos Florales euskaros en San Sebastián 1888 : memoria, publicada por acuerdo del consistorio de esta ciudad.