Doctrina cristiana / Gaspar Astete Jesuitac erderaz eguiña ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazus