Euskal-Festak Donostian 1894 : oroimengarria uri onetako bilguma bereziaren erabakiz argitaratua