Herejien eta bezte gauza batzuben gañean : Pachicuren eta Mañubelen bigarren berriqueta.