Guero, bi partetan partitua eta berecia : lehenbicicoan emaiten da, aditcera, cenbat calte eguit