Gipuzcuatarren condaira erromatarren demboran / Juan Ignacio Iztueta-zanac izkribatua.