[Foshsforo] [Eskuizkribua] : foshsforo cajaren gañian iscribatzeko atabiyuac / Ramon Artola-c ja