Erdaldun baten Zaldiyari [Eskuizkribua] / Ramon Artola-c ipiñiac.