Guerrako erituen onequindoraco edo beneficioraco jarriac, cantatu ziranac Donostian iru erreguea