Berso berriac : Azpeitico Hurcamendiaren gañian jarriac / [Juan María Zubizarreta].