Verso berriac-Sempelarrec jarriac : Tonquineco Obispo Jaunaren bicitza, Valentin Berri-Ochoa Cen