Lutelestia : iru mallatan : euskerazko lenengo malla : gipuzkeraz / Iturriotz Pirmin.