Atzoko Prentsa Digitala

Bilbao'ko S. Anton Euskal-Katekesi'ko Kili-kili : noizean beingo idaztiñoa

Urteak ezkutatu.
                   
1966